na úvod

Náš grunt expanduje, tržby za rok 2013 se blíží ke stovce milionů korun!

Společnost Náš Grunt bilancuje úspěšný rok 2013 a vytváří plány pro rok následující. Za uplynulých dvanáct měsíců se majitelům firmy podařilo takřka zdvojnásobit tržby, otevřít řadu nových prodejen či zavést vlastní čtyřstupňovou certifikaci dodavatelů, která garantuje 100% původ a jakost!

Síť se i nadále rozšiřuje! První prodejnou na severu bude ta v Liberci..

Náš Grunt, síť vlastních obchodů a frančíz, která se specializuje na výrobky od místních malých a středních dodavatelů a na regionální speciality, otevřela vminulém roce osm nových prodejen. Celkově se tak pod hlavičkou Našeho gruntu vyskytuje celkově 27 prodejen po celé České republice. Obchody najdeme již v jedenácti krajích, do zbylých tří se chce společnost rozšířit v roce 2014.

„V následujících dvou měsících plánujeme otevření již druhé prodejny vBrně a zlomový bude pro Náš grunt měsíc duben. V tomto období bude otevřeno první prodejna v Severních Čechách a to v Liberci. Prodejna bude v centru města a my věříme, že budou následovat i další prodejny v tomto regionu“, říká Martina Bauerová zmarketingu Našeho gruntu.

Gruntu se vroce 2014 dařilo, velké plány mají majitelé i v roce 2014

Také po ekonomické stránce se obchodům více než dařilo – tržby i obrat se v uplynulém období výrazně zvýšily. Prodejny Našeho gruntu navštívilo v minulé roce více, jak 600 tis zákazníků, kteří utratili přesně 90 milionů 465 tisíc korun. Vroce 2012 byly totiž tržby asi 47 milionů korun, “ usmívá se spokojeně Jiří Málek, jeden ze zakladatelů společnosti.

A jak vypadají plány Našeho Gruntu pro následující rok? Firma hodlá nedále expandovat, jejím cílem je otevřít patnáct dalších prodejen s farmářskými potravinami. Majitelé se také chtějí zaměřit na aktivity, které mají na Slovensku, zde jsou ve fázi výběru vhodných lokalit, dodavatelů a partnerů kteří by měli zájem o masterfranchizu. Zaměřit se farmáři se také chtějí na podporu prodeje, marketing a edukaci veřejnosti, budget pro tento rok je přes dva miliony korun, přičemž velká část financí půjde do podpory franchizantů a speciálních projektů.
Copyright Náš GRUNT s.r.o. 2009 – 2023